Chwilio

Categoriau
Arlunwyr
Archebu dros y we
Solution Graphics

Croeso

Printiau Argraffiad Cyfyngedig

 

English

COVID19

CYSYLLTWCH I DREFNU APWYNTIAD

07774602600, post@fframia.com, 01286870922

Oriau agor - dydd Mawrth i ddydd Gwener 10-2 ,

 

Croeso i allfa ar-lein Galeri FFRAMIA. Yma cewch olwg ar brintiau coeth gan artistiaid profiadol, ac archebu dros y wê. Er mwyn derbyn rhagor o wybodaeth am ein cynnyrch diweddara, nodwch eich cyfeiriad ebost yn y blwch ar waelod y dudalen.

Lluniau ar Werth

Rydym yn gwerthu printiau argraffiad cyfyngedig gan artistiaid megis Keith Bowen, Gerald Gadd, Rob Piercy a William Selwyn. Ymhlith y delweddau a gynigir y mae'r Wyddfa, Tryfan ac amrywiaeth o fynyddoedd eraill Eryri, bythynnod, cestyll, ffermio a physgota. Er mwyn pori ein galeri ar lein, dewiswch Gategori neu Artist o’r ddewislen ar yr ochr chwith neu cofnodwch derm yn y Blwch Chwilio. Gellir prynu ar lein (DU yn unig) neu drwy ymweld â’n galeri yn Llanberis. Ar pob argraffiad cyfyngedig nodir y rhif, ac mae wedi ei arwyddo gan yr artist.

Dewisiad ar hap:

Gwasanaeth Fframio

Fframio Lluniau

Dewch a lluniau neu eitemau eraill i’w fframio. Rydym yn cynnig gwasanaeth fframio pwrpasol o’r safon orau, gan ddefnyddio ystod eang o fowldiau fframio a bwrdd mowntio. Gallwn gynnig cyngor yngl┼Ěn â defnyddiau a steiliau fframio. Ewch i dudalen Fframio am ragor o wybodaeth.